Összefoglaló a TÁMOP 3.2.9-es pályázatról

EU logoA hazai középiskolai történelemoktatásban csekély súllyal szerepel az 1945 utáni korszak, valamint egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – a közvéleményt sok tekintetben megosztó – témaköre. Ezen hivatott segíteni az Európai Unióban egyedülálló, 549 millió forint költségvetésű program, amely a közös társadalmi emlékezet megőrzésének szándékát, valamint a közoktatás átfogó célkitűzéseit – a tanulói kompetenciák széleskörű fejlesztését – egyaránt szolgáló módon vezeti be a közoktatásba a történelmi interjúk készítésének módszerét. Az „Audiovizuális emlékgyűjtés” címet viselő program keretében így mintegy 200 középiskola diákjai készíthetnek legalább félezer történelmi interjút az elmúlt évtizedek szemtanúival, hozzájárulva ezzel az 1945 utáni időszak történelemoktatásának megújításához.

A rendszerváltó társadalmak kiegyensúlyozott, sikeres fejlődésének egyik ismert nehézsége, hogy a közelmúlt történelmi eseményeinek földolgozatlansága a helyi közösségek szintjén is akadálya a társadalmi kohézió erősödésének. A formális oktatásban folyó állampolgári, történelmi képzés a jelenlegi formájában és eszközrendszerével csak korlátozottan és lassan képes enyhíteni a problémát. Ezen a helyzeten kíván segíteni az „Audiovizuális emlékgyűjtés” címet viselő program.

A program részeként – európai uniós támogatással – egy kiemelt projekt és egy egyfordulós pályázat került meghirdetésre. Előbbinek a célja a Terror Háza Múzeumot működtető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány mint projektgazda vezetésével, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Habsburg Történeti Intézet és a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége közreműködésével egy új pedagógiai módszertan kidolgozása és a programban részt vevő pedagógusok felkészítése. A pályázati kiírás célja pedig a program bevezetése és gyakorlat közbeni továbbfejlesztése mintegy 200 középiskola diákjainak és tanárainak bevonásával. Az „Audiovizuális emlékgyűjtés” címet viselő program célja tehát nem más, mint hogy Magyarország XX. századi történelmének oktatásához új pedagógiai-módszertani eszközöket adjon elsősorban a középiskolákban oktató pedagógusok, történelemtanárok kezébe. Ezek a módszertani útmutatók a történeti interjúk elkészítésének és a tanítási folyamatba ágyazásának know-how-elemeit formálják a pedagógusok által jól hasznosítható, az oktatási gyakorlatot támogató eljárásokká.

A program során a középiskolás diákok tanórán kívüli foglalkozások keretében, módszertanilag felkészített szaktanáraik felügyeletével felkutatják és megkeresik az elmúlt évtizedek történéseinek szemtanúit, és azok emlékeit történeti interjúk formájában digitális videóként rögzítik és rendszerbe szervezik, majd pedig az internet adta lehetőségeket használva elérhetővé teszik más oktatási intézmények pedagógusai és diákjai számára is. A hagyományos és új típusú történelmi dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig valóban képes megszólítani a középiskolás korosztályt.

A program eredményeként gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodhat, kiteljesedhet és továbbfejlődhet a történelemtanítás pedagógiai módszertana, és létrejön egy olyan történeti adat- és interjútár, amely lehetőséget teremt egyfelől a programban részt nem vett pedagógusok számára is a módszertan alkalmazására, másfelől pedig a történészek és más kutatók részére a közelmúltra vonatkozó elsődleges forrásanyagok vizsgálatára.

Az összefoglaló eredeteiben itt olvasható.

 
Akadálymentes változat
Résztvevő szervezetek

Nemzeti fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési Ügynökség


Nemzeti fejlesztési Ügynökség
Humán Eroforrás Programok Irányító Hatósága

Nemzeti fejlesztési Ügynökség Humán Eroforrás Programok Irányító Hatósága


ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint közreműködő szervezet

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.


Lovassy László Gimnázium
Lovassy-László-Gymnasium
mint kedvezményezett

Lovassy László Gimnázium


Prekog
Pedagógiai Szolgáltató Intézet

Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet

Hányan olvasnak minket?
Oldalainkat 10 vendég böngészi
Keresés a tartalmakban